Skilmálar & verðskrá

Verðskrá Xodus ehf, gildir frá 1/1/2022.

Útseld tímavinna: kr. 12.600,-
Lágmarkstími útseldrar vinnu er hálftími, 30 mínútur eða kr. 6.300,-
Vistun á vef, léni, nafnaþjónum, netföngum ásamt aðgang að tölfræðiþjóni: kr. 7.080,- á mánuði.
Vistun á nafnaþjónafærslu: kr. 2.580,- á mánuði.
Vistn á nafnaþjónafærslu, léni og póstföngum: kr. 4.410,- á mánuði.
Verð eru án vsk.
 


Notkunarskilmálar 
Þessir skilmálar gilda um hýsingar- og tölvupóstþjónustu Xodus.  Viðskiptavinur skuldbindur sig til að hlíta þeim í einu og öllu. 
Xodus áskilur sér rétt til að ákveða hvort notkunarskilmálum þessum hafa verið framfylgt á fullnægjandi hátt. 
Xodus áskilur sér rétt til að loka tafarlaust fyrir þjónustu þeirra sem ekki framfylgja þessum skilmálum. 
Xodus áskilur sér rétt til að senda tölvupóst á viðskiptavini með tilkynningum er varða þjónustuna. 
Óheimilt er að dreifa tölvuvírusum eða öðru sem kann að skemma hugbúnað, trufla vinnu, tölvubúnað eða samskipti annarra. 
Hvers kyns óumbeðnar sendingar tölvupósts eru óheimilar, s.s. auglýsingar, áróður, villandi upplýsingar, keðjubréf, eða annað efni sem getur valdið óþægindum eða sært blygðunarkennd annarra. 
Notkun sem veldur óeðlilegu álagi á netkerfi Xodus er óheimil. 
Notendum er óheimilt að endurselja þjónustu Xodus án sérstaks samnings við Xodus. 
Xodus áskilur sér rétt til að loka þjónustu um stundarsakir ef nauðsyn krefur s.s. vegna tæknibilana eða uppfærslum á netkerfi. 
Xodus ber enga ábyrgð á tjóni viðskiptavina vegna hvers konar bilana, sambandsleysis eða truflana á netkerfi Xodus. 
Ekki er leyfilegt að gera tilraunir til að komast yfir lykilorð eða gögn önnur en eigin á netkerfi Xodus. 
Viðskiptavinur ber ábyrgð á öllum aðgerðum sem framkvæmdar eru með réttu notendanafni og lykilorði en notkun rétts lykilorðs jafngildir undirskrift viðskiptavinar. 
Ef viðskiptavinur hefur ástæðu til að ætla að óviðkomandi aðili hafi komist yfir upplýsingar um notendaheiti og/eða lykilorð hans að þjónustu Xodus ber honum skylda að tilkynna það án tafar til starfsmanna Xodus. 
Viðskiptavinum er óheimilt að hýsa efni á netkerfi Xodus sem brýtur í bága við íslensk lög og almennar siðareglur.
Óheimilt er að nota póstlistakerfi Xodus vefumsjónarkefisins til annara nota en kynningu á vörum, þjónustu eða fyrirtæki þess aðila sem er viðskiptavinur Xodus. 
 


Greiðsluskilmálar 
Reikningur er gefinn út í lok hvers mánaðar fyrir vinnu/þjónustu í liðnum mánuði.  Gjalddagi reikninga er 1. hvers mánaðar.  Séu reikningar ekki greiddir á gjalddaga reiknast á þá dráttarvextir frá gjalddaga til greiðsludags. 
Séu reikningar ekki að fullu greiddir 30 dögum eftir gjalddaga er Xodus heimilt að synja reikningshafa um þjónustu og loka fyrir þjónustu, þar til skuldin hefur verið greidd að fullu. 
Hafi reikningshafi athugasemd við reikning skal hann láta vita innan 30 daga frá útgáfu reiknings, að öðrum kosti telst reikningurinn samþykktur. 
Séu reikningar ekki greiddir eftir þrjá mánuði áskilur Xodus sér rétt til þess að eyða öllum gögnum viðskiptavina sem hýst eru hjá Xodus. 
Uppsögn á þjónustu getur aðeins tekið gildi um mánaðamót og þarf að hafa borist skriflega fyrir 26. þess mánaðar.  
Uppsögn sem berst eftir 25. hvers mánaðar tekur ekki gildi fyrr en um þar næstu mánaðamót.